×
Vi

Advokat | Partner

Ida Järvegren

046 151000 / 0733 938 613

Ida är advokat med flera års erfarenhet som jurist vid affärsjuridisk byrå i Stockholm och i Malmö. Hon har studerat i Lund och i Kanada, gjort praktik vid svenska ambassaden i Canberra och tingsmeriterat sig vid Lunds tingsrätt. Hon anslöt som partner till Lindmark Welinder under 2022.

Ida har bred erfarenhet inom affärsjuridiken med fördjupad kompetens inom bolagsrätt, stiftelsejuridik, tvistlösning och private legal (ekonomisk familjerätt med fokus på arvsplanering och arvstvister).

Ida har gedigen kunskap och erfarenhet av arbete med stiftelser. Hon hjälper till vid bildandet av nya stiftelser och med den löpande förvaltningen, samt åtar sig styrelseuppdrag för stiftelser.

Ida har mångårig erfarenhet av att biträda klienter vid tvistlösning i allmän domstol. Ida var ombud för vinnande parten i NJA 2021 s 605, ”Diamanthandlarens gåvor”, som avsåg s.k. gåvor för dödsfalls skull enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken. Målet har bidragit till rättsutvecklingen och klargör viktiga frågor i samband med arvsplanering.   

Ida arbetar även med löpande arbetsrättslig rådgivning, såväl i samband med upprättande av avtal som arbetsrättsliga tvister.

Specialinriktning

Bolagsrätt, stiftelsejuridik, tvistlösning, arbetsrätt och private legal

Språk

Svenska och engelska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0733 938 613
E-post