×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Lite formalia

Information om webbplatsen

 

Denna webbplats har utformats av Advokatfirman Lindmark Welinder AB i syfte att tillhandahålla mottagaren en allmän information om Lindmark Welinder, affärsadvokaterna i Lund. Informationen har utformats i enlighet med europeisk lagstiftning och standard.


Rättigheter

Om inget annat uttryckligen anges på webbplatsen förebehålles samtliga rättigheter till innehållet på hemsidan Advokatfirman Lindmark Welinder AB med ensamrätt. Vissa företagsnamn och produkter som finns på webbplatsen kan utgöra registrerade varumärken tillhörande annan än Advokatfirman Lindmark Welinder AB och till dessa hävdar Advokatfirman Lindmark Welinder AB inte någon rätt.


Ändringar

Advokatfirman Lindmark Welinder AB förbehåller sig rätten att närhelst och utan meddelande därom, ändra och göra tillägg till hemsidan.


Ansvar

Informationen på webbplatsen är utlagd i god tro med tillbörlig kontroll och omsorg. Advokatfirman Lindmark Welinder AB lämnar dock ingen garanti för att felaktigheter inte kan föreligga. Advokatfirman Lindmark Welinder AB friskriver sig från ansvar, så långt tillämplig lag medger, för skador av endera slag som kan visas ha uppstått i samband med användning av informationen på webbplatsen. Svensk lag skall vara tillämplig på webbplatsen. 


Information om användning av kakor (cookies)


Kakor är små textfiler som innehåller tekniskt stöd för att på olika sätt underlätta för användaren av en webbplats. När du går in på webbplatsen läggs dessa in på din dator. Denna webbplats använder två typer av kakor:


Tillfälliga kakor

Kakor som håller reda på besökaren under den tid besöket varar, t.ex. för att publicera sidorna på rätt språk. Dessa kakors funktion upphör när surfningen avslutas, vilket innebär att ingenting lagras. I webbläsarens lista över kakor anges den normalt som JSESSIONID.


Kakor som sparas hos besökaren

Kakor som lagrar information för statistisk uppföljning av besök på webbplatsen. Denna typ av kakor innehåller bl.a. information som gör det möjligt att urskilja återkommande besökare, antingen genom besökarens IP-adress eller genom ett unikt nummer. Den gör det också möjligt att utvärdera besökarnas aktiviteter på webbplatsen, i syfte att förbättra navigation och innehåll. Advokatfirman Lindmark Welinder lagrar inte individuellt identifierbar information om besökaren.

Dock sker, eftersom vi använder Google Analytics för statistikändamål, en vidarebefordring av data till deras servrar i syfte att sammanställa statistisk data om besökta sidor, språk, land, sökbegrepp, operativsystem, webbläsare m.m. I webbläsarens lista över kakor anges denna typ av kakor bl.a. som _utma, _utmz, _ga, gs_u_GSN-xxx-J.


Vill du inte ha kakor?

De kakor som används på denna webbplats har inga andra funktioner än de som beskrivs ovan. Men om du inte accepterar att kakor används vid ditt besök på webbplatsen kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera tidigare lagrade kakor.

 

Information om Konsumenttvistnämnden

 

Om du som klient inte skulle vara nöjd med en tjänst som vi har tillhandahållit och om vi (mot förmodan) inte kan hitta en lösning i samförstånd kan du vända dig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd. Nämnden har till uppgift att pröva arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokatbyrå. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

 

Kontaktuppgifter och mer information om Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
E-post:
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden