×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Advokater är lika
men ändå ganska olika
precis som du själv

Snabbt betraktade är vi advokater ganska lika. Vi har samma yrkeskrav, samma spelplan och samma regelverk att förhålla oss till. Men tittar man närmare är vi ändå ganska olika. Inte bara för att vi inriktar oss på olika rättsområden och branscher. Eller för att vi har olika arbetssätt. Utan framför allt för att vi är olika som människor. Precis som du.

Vi på Lindmark Welinder är också olika, både som människor och som företag. För oss räcker det inte med att vara erfarna och kunniga. Vi strävar hela tiden efter mer, att visa en omsorg utöver det vanliga, att ge allt.

Allt i vår verksamhet bygger på förtroenden. Som affärsadvokater är vår verksamhet, enkelt uttryckt, att vara rådgivare till andras verksamhet. Varje uppdrag är för oss ett stort förtroende; det finns inga oviktiga ärenden och varje förtroende aktiverar därför all vår kunskap och erfarenhet.

Våra kunder brukar kommentera den särskilda anda som präglar samarbetet med oss och som gör det lättare att diskutera komplexa frågor på ett otvunget sätt. En anda som har växt fram som en naturlig del av vår företagskultur under våra snart 30 år i Lund. Själva kallar vi den för LW-andan.

Liksom juridiken finns även vi i ett sammanhang.  Det räcker alltså inte med att känna sin lagbok eller ens att kunna reda ut allt det där som numera bestäms i Bryssel. Det gäller att förstå affärslivets förutsättningar och dynamik, liksom de stora skillnader som finns i de vitt skilda förhandlingssituationer som ofta råder i olika branscher och länder.

För oss är ord som kunskapstörst, engagemang, yrkesstolthet och arbetsglädje inte bara vackra ord, utan verkliga ledstjärnor i allt vi gör. Vare sig det rör komplicerade företagsförvärv eller mer vardagliga affärshändelser. Och vid dagens slut är vi nöjda när våra kunder också är det.