×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Att vi finns i Lund
är ingen slump
snarare en fördel

Grunden i allt vi gör är kunskap. Och lägligt nog finns vi i Lund. Den lundensiska synen på kunskap har alltid satt sin prägel på vår verksamhet. Att inse att allt hänger ihop, att juridiken inte kan agera ensam, att gärna bjuda på sin kunskap.

Flera av våra medarbetare är eller har varit verksamma inom universitetsundervisning och forskning, vilket kanske är en av förklaringarna till att vi då och då engageras i olika lagstiftningsärenden och utredningsuppdrag. Vi sprider också gärna vår kunskap genom föredrag och seminarier, både här hos oss och hos våra kunder.

Vår kunskapstörst är faktiskt så stor att vi har avsatt en femtedel av varje medarbetares arbetstid till att vässa sina kunskaper och ta reda på mer om vad som kommer att påverka våra kunder i morgon. Vi kallar det Den femte dagen: Fyra dagar i veckan arbetar vi för dig idag. Den femte för både din och vår egen morgondag. 

Vi strävar också ständigt efter att bredda vår kompetens ytterligare genom att till exempel titta in över staketet mellan juridik och ekonomi. På så sätt kan vi hjälpa dig även där advokatbyråer traditionellt inte har någon kompetens. Samtidigt får vi en påminnelse om att juridiken inte är allt här på jorden.

Besynnerligt nog.