">
×
Vi
logo

Artikel från Advokatfirman Lindmark Welinders webbplats lwadvokat.se

Advokat | Partner

Mikael Linton-Wahlgren

Mikael är advokat och partner med mångårig erfarenhet som chefsjurist och bolagsjurist på ett flertal multinationella företag, bl a Alfa Laval, Skanska, ABB, Rolls Royce och NCC.

Han har djupa kunskaper i såväl svensk som internationell affärsjuridik, bolagsrätt, börsrätt och bolagsstyrning och har omfattande erfarenhet av arbete inom ett flertal branscher, såsom entreprenad- och infrastruktur, kraft- och export, life science samt klassisk industri. Mångårigt engagemang inom dessa områden och branscher har gett honom betydande förhandlingserfarenhet, även av större projekt av internationell karaktär.

Mikael åtar sig även skiljemannauppdrag samt uppdrag som medlare i svenska och internationella tvister. Han är certifierad som skiljedomare av Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare och Swedish Arbitration Association samt CEDR ackrediterad medlare, Oxford Process/CEDR certifierad medlare för internationella konflikter och fredsmäkling, FICM-MCN ackrediterad (Representative Neutral) och FICM-WLAs representant i Skandinavien samt styrelseledamot i WLAs Global Executive Board och FICMs Global Council. Därutöver är han även Barrister vid Inner Temple (icke praktiserande).

Specialinriktning

Internationell kontraktsrätt, entreprenad-, infrastruktur- och life scienceprojekt samt tvistelösning och skiljemannauppdrag.

Språk 

Svenska, engelska och tyska

Kontakt

Telefon 046 151000
Mobiltel 0764 929099
E-post